Auto
Parkeren kan bij de transferia of in
garage Wolvenhoek of Sint-Jansgarage.
Van daaruit zijn alle locaties te bewandelen.

Fiets
Stal je fiets in één van de fietsenstallingen, bijvoorbeeld in de ondergrondse stalling in de Kerkstraat.
Let op; foutgeparkeerde fietsen kunnen worden verwijderd

Bus
De stadsbussen rijden reguliere ritten. Er zijn geen omleidingen ingesteld. Stadsbus 60 rijdt over de Markt, stadsbus 80 stopt aan de Parade